!! used as default html header if there is none in the selected theme. Grafièni odvod

Grafièni odvod --- Uvod ---

Ta modul predstavlja vajo za prepoznavanje grafa odvodov dane funkcije.

Re¹evalec mora iz grafa dane funkcije f(x) sklepati o grafu njenega odvoda in med ponujenimi odgovori izbrati graf funkcije f(x) (ali ene od funkcij f(x), f(x) ali f(x), odvisno od izbranih nastavitev).

Set up Izberite ustrezno te¾avnostno stopnjo 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

raz¹irjeni meni

D'autres vaje sur :