!! used as default html header if there is none in the selected theme. Matrični množilec

Matrični množilec

To orodje je namenjeno izračunu enostavnih izrazov z dvema matrikama.
Vnos matrik (elemente v posamezni vrstici ločite z vejico):
A =   B =
Izraz za  : C =  Obnovi stran.
Za izračun invariant posamezne matrike ali izraze z več matrikami lahko uporabite Matrično računalo.