Funcion afins i rectes --- Introducció ---

Aquest mòdul recull de moment 18 exercicis sobre les équacions de rectes i les funcions afins.