Visual Gauss --- Introducció ---

Visual Gauss és un exercici sobre el mètode de Gauss per diagonalitzar un sistema lineal o per trobar la inversa d'una matriu. Aquest mètode consisteix en donada una matriu transformar-la en la matriu identitat, fent transformacions successives de les seves files.
Configuració En aquest exercici pots treballar amb
  • .
La interfície de l'exercici ofereix una possibilitat que permet, en certs casos, fer les transformacions clicant sobre els elements sense fer càlculs de coeficients. Aquesta possibilitat pot ser .
Altres exercicis sobre :