OEF (On)gelijkheden --- Introductie ---

Deze module bevat op dit moment 21 oefeningen over het oplossen van (on)gelijkheden (niveau onderbouw).

Gelijkheden 4

Geef aan welke oplossing bij welke vergelijking met onbekende hoort.


Gelijkheden 5

Geef aan welke oplossing bij welke vergelijking met onbekende hoort.


Gelijkheden 6

Geef aan welke oplossing bij welke vergelijking met onbekende hoort.


Ongelijkheden 4


Geef aan welke ongelijkheden overeenkomen.


Ongelijkheden 5


Geef aan welke ongelijkheden overeenkomen.


Ongelijkheden 6


Geef aan welke ongelijkheden overeenkomen.


ax+b=0#

Los de vergelijking op.

Geef het resultaat in de vorm van een vereenvoudigde breuk.

We stellen voor om deze oefening met begeleiding te maken. Vul de voorgestelde stappen in:

 • Door ieder lid van de gelijkheid door te delen en te vereenvoudigen krijgt men:

  =

 • We maken het af door het resultaat als vereenvoudigde breuk op te schrijven:


 • ax+b=cx+d#

  Los de vergelijking op.

  Geef het resultaat in de vorm van een vereenvoudigde breuk.

  We stellen voor om deze oefening met begeleiding te maken. Vul de voorgestelde stappen in:

 • Door bij ieder lid van de gelijkheid op te tellen en te vereenvoudigen krijgt men:

 • Door ieder lid van de gelijkheid door te delen en te vereenvoudigen krijgt men:

  =

 • We maken het af door het resultaat als vereenvoudigde breuk op te schrijven:


 • ax=b

  Los vergelijking op.

  Geef je antwoord in de vorm van een vereenvoudigde breuk.
  Vul het ontbrekend getal in :


  x+a=b

  Los vergelijking op.

  Geef je antwoord in de vorm van een vereenvoudigde breuk.
  Vul het ontbrekend getal in :


  Vermenigvuldiging met gaten

  Los vergelijking op.

  Geef je antwoord in de vorm van een vereenvoudigde breuk.
  Vul het ontbrekend getal in :


  Optelling met gaten

  Los vergelijking op.

  Geef je antwoord in de vorm van een vereenvoudigde breuk.
  Vul het ontbrekend getal in :


  Verschil met gaten

  Los vergelijking op.

  Geef je antwoord in de vorm van een vereenvoudigde breuk.
  Vul het ontbrekend getal in :


  Stelsel vergelijkingen 1  Antwoorden :

  Stelsel vergelijkingen 2  Antwoorden :

  Vergelijking met product 2


  Vraag 1 : Ontwikkel en vereenvoudig de uitdrukking .
  Vraag 2 : Factoriseer de uitdrukking .
  Vraag 3 : Factoriseer .
  Vraag 4 : Wat zijn de oplossinggen van gelijkheid ?
  Schrijf de getallen als vereenvoudigde breuken.

  Vergelijking met product 1

  Los de volgende vergelijking op :
  (als er meerdere oplossingen zijn, scheid ze dan van elkaar met komma's; als je een vierkantwortel nodig hebt, schrijf die dan als sqrt(...))

  x^2-b^2=0

  Los de volgende vergelijking op :
  (als er meerdere oplossingen zijn, scheid ze dan van elkaar met komma's; als je een vierkantwortel nodig hebt, schrijf die dan als sqrt(...))

  x^2-b=0

  Los de volgende vergelijking op :
  (als er meerdere oplossingen zijn, scheid ze dan van elkaar met komma's; als je een vierkantwortel nodig hebt, schrijf die dan als sqrt(...))

  Oplossingen aangeven  Voor ieder van de gelijkheiden hieronden moet je een vinkje zetten in het vakje van een getal wat oplossing is, of een vinkje in de laatste kolom als geen van de gegeven getallen voldoet.
  Gelijkheid - - Geen oplossing tussen de gegeven getallen

  Oplossen van een stelsel vergelijkingen


  Gegeven zijn de variabelen,
  Los het volgende stelsel vergelijkingen op.

  Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
  Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

  Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.