Lineaire Vergelijkingen --- Introductie ---

Lineaire Vergelijkingen
is een oefening over grafieken bij lineaire formules


Je wordt gevraagd punten in de grafiek bij een lineaire formule aan te geven.

De coëfficienten zijn:

.
Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.