Statitiek I --- Introductie ---

Deze module bevat -op dit moment- 11 oefeningen over de beginselen van de statistiek : gemiddelde,cumulatieven,frequentie,cirkeldiagrammen enz

Cirkeldiagrammen:Aantal en percentages

Hieronder zie je een cirkeldiagram die een populatie van individuen met eigenschappen weergeeft :
transparent white xrange -1.5,1.5 yrange -1.5,1.5
Vul de onderstaande tabel in (rond je uitkomsten af op gehele getallen)
rood (A) blauw (B)oranje (C) grijs (D)groen (E)paars (F)
Aantallen

Statistisch gemiddelde

Zie hier een statistische reeks;

Bereken van deze statistische reeks


gemiddelde

Zie hier een statistische reeks met bijbehorende coefficienten::

Bereken voor deze serie statistische gegevens:


Gemiddelden

heeft voor een eerste proefwerk het cijfer gehaald.
Voor een tweede proefwerk behaalde een .
Voor een derde proefwerk haalde het cijfer .
Wat is 's gemiddelde cijfer?
Rond je uitkomst af op 1 cijfer achter de komma

Gemiddelden en coëfficienten

heeft gemiddeld een gehaald voor wiskunde (het aantal toetsen was )
Voor frans heeft een gemiddeld gescoord (het aantal toetsen was ) en
voor natuurkunde heeft een gemiddeld (het aantal toetsen was ). Wat is het totale gemiddelde van ?
Rond je antwoord af op 1 cijfer achter de komma nauwkeurig

Cirkeldiagram en hoek

Hieronder zie je een cirkeldiagram van een populatie met individuen met eigenschappen, weergegeven door de verschillende kleuren:
transparent white xrange -1.5,1.5 yrange -1.5,1.5
Wat is de hoek in graden die hoort bij het aantal individuen met de eigenschap ?
Rond je getal af op hele graden nauwkeurig .

Cirkeldiagram en percentages

Hier zie je een cirkeldiagram dat eigenschappen van individuen weergeeft:
transparent white xrange -1.5,1.5 yrange -1.5,1.5
Bereken het percentage individuen met de eigenschap weergegeven door de kleur ?

Cirkeldiagram en aantallen

Hier zie je een cirkeldiagram met eigenschappen uit een populatie van individuen:
transparent white xrange -1.5,1.5 yrange -1.5,1.5
Geef het aantal individuen voorgesteld door de kleur (rond je getal af op "helen").

Verdeling I

Hier onder staat de verdeling van de behaalde cijfers door leerlingen

Klassenverdeling v/d cijfers
Aantal
Cumulatieve aantal
Frequentie (%)

Hier onder staat de ingevulde tabel :

Klassenverdeling v/d cijfers
Aantal
Cumulatieve aantal
Frequentie (%)

We gaan nu met wat andere cijfers aande slag. Vul ook deze tabel verder in

Klassse verdeling v/d cijfers
Aantal
Cumulatieve aantal
Frequentie (%)
Rond de frequentie af op 0.1% nauwkeurig af

Verdelingen I

De onderstaande tabel geeft de cijfers voor een proefwerk weer van leerlingen. Vul de tabel verder in. Geef je antwoorden op 1 decimaal nauwkeurig

Klasseverdeling v/d cijfers
Aantal
Cumulatieve aantal
Frequentie (%)

Statistiek

De lengte van de van het plaatselijke jeugdvoetbal elftal is:

Maak de onderstaande tabel verder af:

Lengte
Aantal
Frequentie (%)

Rond de frequenties af op 0.1% nauwkeurig


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.