Odvod (kviz) --- Uvod ---

Ta modul vsebuje 10 nalog v zvezi z osnovami odvajanja realnih funkcij. Students may use them as a training tool for a better memorization of the lesson, while teachers may put them into a work sheet with activated time limit, so that proficiency can be tested.

Enostavni odvodi I

Izračunajte odvod funkcije .

Verižno pravilo Ia

Naj bo odvedljiva funkcija z odvodom .

Izračunajte odvod funkcije .


Verižno pravilo Ib

Naj bo odvedljiva funkcija z odvodom . Izračunajte odvod funkcije .

Formule

Naj bosta in odvedljivi funkciji. Katere od naslednjih enakosti so ?

.
.
.
.


Ulomki I

Izračunajte odvod funkcije .

Ulomki II

Izračunajte odvod funkcije .

Rast in predznak

Naj bo odvedljiva funkcija na intervalu (a,b), katere odvod označimo z . Dopolnite:

Če za funkcijo velja, da , potem za funkcijo velja, da .

(Izberite najustreznejši odgovor.)


Odvod produkta I

Naj bo odvedljiva funkcija z odvodom .

Izračunajte odvod funkcije .


Odvod polinoma

Izračunajte odvod funkcije .

Osnovni odvodi I

Izračunajte odvod funkcije .
D'autres vaje sur :