Izbira premice --- Uvod ---

V ravninskih kartezičnih koordinatah premico običajno opi¹emo na enega od naslednjih načinov:

Pri tej vaji se učenec uči poiskati povezave med različnimi oblikami enačbe in grafom dane premice.

Izberite obliko vaje: .

Izberete lahko obliko enačbe premice:

(Če ne označite nièesar, bo program naključno izbiral različne oblike.)

©tevilo ponujenih odgovorov naj bo
Pravilni odgovor naj vsebovan med ponujenimi odgovori.
©tevilo vaj v posameznem nizu naj bo enako . (Ocena se pridobi ¹ele ob zaključku niza.)

D'autres vaje sur :