OEF vektorji 2D --- Uvod ---

Ta modul trenutno vsebuje 11 vaj o geometrijskih vektorjih v dvorazsežnem prostoru.

Ploščina paralelograma

Izračunajte ploščino paralelograma z oglišči

(,), (,), (,), (,).


Ploščina petkotnika

Izračunajte ploščino petkotnika ABCDE z oglišči

A(,), B(), C(), D(), E().


Ploščina štirikotnika

Izračunajte ploščino štirikotnika ABCD z oglišči

A(,), B(), C(,), D().

xrange -15,15 yrange -15,15 arrow -15,0,15,0,10,grey arrow 0,-15,0,15,10,grey linewidth 2 polygon red,,,,,,,, linewidth 4 points blue,,,,,,,,


Ploščina trikotnika

Izračunajte ploščino trikotnika z oglišči

(,) , (,) , (,) .


Kot

Dane so tri točke v ravnini:

, , .

Izračunajte kot (v zaokroženih stopinjah, med 0 in 180).


Kombinacija

Dana sta vektorja

v1 = (,), v2 = (,).

Izračunajte vektor

v = .


Kombinacija (3 vektorji)

Dani so vektorji

v1 = (,), v2 = (,), v3 = (,).

Izračunajte vektor

v = .


Linearno izražanje

Dana sta vektorja

v1 = (,), v2 = (,).

Izrazite vektor v=(,) kot njuno linearno kombinacijo:

v = av1 + bv2.


Dana skalarna produkta

Dana sta vektorja

v1 = (,), v2 = (,).

Določite vektor v z lastnostjo

vv1 = , in vv2 = .


Oglišče paralelograma

Določite četrto oglišče paralelograma ABCD, če so prva tri oglišča enaka

A(,) , B(,) in C(,).


Linearna relacija

Dani so vektorji

v1 = (,), v2 = (,), v3 = (,).

Poiščite 3 cela števila a,b,c, ki niso vsa enaka nič, tako da bo

a v1 + b v2 + c v3 = 0.

D'autres vaje sur :