Baze --- Uvod ---

Modul Baze trenutno vsebuje 8 vaj iz iskanja baze danega vektorskega podprostora. Podprostori so definirani na razliène naèine. Program upo¹teva vse pravilne odgovore, napaène pa komentira.

D'autres vaje sur : baze   vektorski prostori   linearna algebra  

The most recent version