Izris zaporedja

To orodje omogoča grafičen prikaz členov zaporedja. Izris členov pogosto omogoča nazoren opis lastnosti zaporedja ali vrste, kot so naraščanje, padanje, konvergenca, stekališča.

S tem orodjem lahko narišete le zaporedja ali vrste s številskimi členi. Za prikaze funkcijskih zaporedij in vrst pa lahko uporabite orodje Animirana zaporedja.

Če ne veste, s čim začeti, si oglejte nekaj primerov.


Vnesite s splošnim členom
un = Pomoč

  členov, začenši z n =, na skali.

Velikost izrisa:   Slog točk: , .

Če želite izris rekurzivnega zaporedja, morate tukaj vnesti še ustrezno število začetnih členov, ločenih z vejico:

Pojasnilo.

Primeri.