Oplossingen aangevenVoor ieder van de gelijkheiden hieronden moet je een vinkje zetten in het vakje van een getal wat oplossing is, of een vinkje in de laatste kolom als geen van de gegeven getallen voldoet.
Gelijkheid -64 -8 18 18 8 Geen oplossing tussen de gegeven getallen
3z+24=0 , , , , ,
z 2164=0 , , , , ,
(z8)(z+8)=0 , , , , ,
z 2+64=0 , , , , ,
(z18) 2=0 , , , , ,


Do you confirm?

Je hebt deze oefening nog nioet volledig afgerond. Opsturen ?

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.