Paaseieren

Een aantal kinderen zoeken paaseieren in een tuin. Willem heeft er een derde gevonden, Chris een kwart en Juliette heeft er 45 gevonden. Hoeveel eieren zijn er gevonden?

Voer hier je antwoord in:
 =

Do you confirm?

Je hebt deze oefening nog nioet volledig afgerond. Opsturen ?

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.