Magisch Vierkant

Vul de volgende tabel met de getallen 1, 2, ..., 6 zo dat de som van elke rij en van elke kolom gelijk is aan het gegeven blauwe getal. Elk getal mag maar een enkele keer worden gebruikt.
11
10
8 6 7 som
Om een maximale score te bereiken, moet je dit probleem binnen de 120 seconden. seconden.

Laat maar zitten: ik wil de oplossing wel eens zien


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.