Chronologische volgorde en relatieve getallen --- Introductie ---

Chronologische volgorde en relatieve getallen is een oefening met relatieve getallen. Je moet historische gebeurtenissen op een getallenlijn plaatsen.

Hoeveel historische gebeurtenissen wil je op de getallenlijn zetten? , , ,


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.