Dopolnjevanje enačb --- Uvod ---

Ta zbirka vaj omogoča utrjevanje aritmetičnih operacij. Reševalec mora sestaviti pravilno enačbo z vstavljanjem ustreznih členov ali operacij na predvidena mesta.

Z različno izbiro nastavitev lahko vplivate na zahtevnost naloge. Za osnovno šolo bodo npr. zanimive naloge, ki vsebujejo naravna in cela števila, ulomke in decimalna števila, za srednjo pa naloge s koreni ali kompleksnimi števili. Na zahtevnost naloge pa seveda vpliva tudi število iskanih členov, vrsta uporabljenih operacij, uporaba oklepajev, število odvečnih elementov in podobne nastavitve.


2 člena

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


3 členi

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


3 členi z oklepaji

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


4 členi

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


4 členi in 1 oklepaj

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


4 členi in 2 oklepaja

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


5 členov

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


5 členov in 1 oklepaj

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


5 členov in 2 oklepaja

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


5 členov in 3 oklepaji

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


6 členov

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


6 členov 1 oklepaj

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


7 členov

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)


8 členov

Dopolnite zapisano enačbo tako, da bo pravilna.

=

(Pripravljene podatke z miško povlecite na ustrezna prazna mesta.)