!! used as default html header if there is none in the selected theme. Podmnožice grafično

Podmnožice grafično --- Uvod ---

Pri tej vaji se utrjuje razumevanje grafične predstavitve operacij z množicami: unija, presek, komplement. Potrebno je razpoznati grafični prikaz množice iz algebrske formule ali obratno.
Nastavitve vaje
  • :
  • (Ocena se izpiše šele po zaključenem nizu.) .

Druge vaje z grafičnimi elementi.