!! used as default html header if there is none in the selected theme. Baze

Baze --- Uvod ---

Modul Baze trenutno vsebuje 8 vaj iz iskanja baze danega vektorskega podprostora. Podprostori so definirani na razliène naèine. Program upo¹teva vse pravilne odgovore, napaène pa komentira.
D'autres vaje sur :