Grafièni odvod --- Uvod ---

Ta modul predstavlja vajo za prepoznavanje grafa odvodov dane funkcije.

Re¹evalec mora iz grafa dane funkcije f(x) sklepati o grafu njenega odvoda in med ponujenimi odgovori izbrati graf funkcije f(x) (ali ene od funkcij f(x), f(x) ali f(x), odvisno od izbranih nastavitev).

Set up Izberite ustrezno te¾avnostno stopnjo
raz¹irjeni meni
D'autres vaje sur :