Animirana zaporedja

To orodje omogoča izris in animacijo funkcijskih zaporedij in funkcijskih vrst. Z njim lahko vizualno predstavimo različne lastnosti in obnašanje teh zaporedij oziroma vrst.

Za prikaz številskih zaporedij in vrst pa raje uporabite orodje Izris zaporedja.

Če ne veste, kje začeti, si oglejte pripravljene primere.


Vnesite splošni člen funkcij za  :
un(x) = 
Število izrisanih členov: Začetni člen n = 

Lastnosti izrisa:

/robovilestvicamrežakoord. osi prosojno ozadjenesk. animacija
Da
Ne

Na sliko lahko dodate še referenčno funkcijo (npr. limito):