!! used as default html header if there is none in the selected theme. Izris zaporedja

Izris zaporedja

To orodje omogoča grafičen prikaz členov zaporedja. Izris členov pogosto omogoča nazoren opis lastnosti zaporedja ali vrste, kot so naraščanje, padanje, konvergenca, stekališča.

S tem orodjem lahko narišete le zaporedja ali vrste s številskimi členi. Za prikaze funkcijskih zaporedij in vrst pa lahko uporabite orodje Animirana zaporedja.

Če ne veste, s čim začeti, si oglejte nekaj primerov.


Vnesite s splošnim členom
un = Pomoč

  členov, začenši z n =, na skali.

Velikost izrisa:   Slog točk: , .

Če želite izris rekurzivnega zaporedja, morate tukaj vnesti še ustrezno število začetnih členov, ločenih z vejico:

Pojasnilo.

Primeri.