!! used as default html header if there is none in the selected theme. Žive sledi (Tracés animés) logo

Žive sledi (Tracés animés)


Žive sledi (Tracés animés) omogoča izris animiranih krivulj in ploskev v dvo- ali trorazsežnem prostoru z različnimi povečavami in deformacijami. Primeri.

Da bi iz navadne slike dobili animacijo, je potrebno v enačbe vpeljati dodaten parameter s. Začetna vrednost tega parametra je 0, med animacijo pa se vrednost povečuje do končne vrednosti 1.

Funkcijo parametra s lahko vključite na različne načine. Če jo vključite v enačbo krivulje (ali ploskve), bo animacija prikazovala deformacijo te krivulje v odvisnosti od parametra. Če jo vključite v meje spremenljivk, dobite premikanje krivulje, če jo vključite v zorni kot, pa dobite vrtenje krivulje.

V zahtevnejšem načinu lahko sinhronizirano animirate tudi več krivulj in ploskev hkrati.

Za nove uporabnike je priporočljiv ogled strani s pripravljenimi primeri . Sicer pa si najprej izberite način izrisa:
  • .

Za izris implicitnih algebraičnih ploskev lahko uporabite orodje Polyray , ki z uporabo metode ray-tracing dosega odlično kvaliteto. Kliknite tukaj za izris implicitnih krivulj v dvorazsežnem prostoru.

Ravninske parametrične krivulje lahko narišete tudi z metodo moving point, ki jo uporablja orodje Parametric points.

Ostala orodja za animirane izrise: Vision 4D, Polynomial sweep.