!! used as default html header if there is none in the selected theme. Mnogožarek (Polyray)

Mnogožarek (Polyray)

To orodje z uporabo tehnike ray tracing (glej Povray) izriše ploskve, definirane z implicitnimi algebraičnimi enačbami. Za izrise najvišje kakovosti je potreben daljši čas, zato bodite potrpežljivi ali zahtevajte izrise v nižji ločljivosti.


Vnesite enačbo vaše ploskve: ( Primeri )

Enostavni meni. ( Popolni meni )