WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: wims, mathematics, mathematical, math, maths, interactive mathematics, interactive math, interactive maths, mathematic, online, calculator, graphing, exercise, exercice, puzzle, calculus, K-12, algebra, mathématique, interactive, interactive mathematics, interactive mathematical, interactive math, interactive maths, mathematical education, enseignement mathématique, mathematics teaching, teaching mathematics, algebra, geometry, calculus, function, curve, surface, graphing, virtual class, virtual classes, virtual classroom, virtual classrooms, interactive documents, interactive document

wimshomeabcd 4.27a

Documents Other languages: enfritesnlcnca

Mirrors

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Funkcijsko računalo, za funkcije ene realne spremenljivke: ničle, ekstremi, limite, odvodi, integrali,...
Linearni reševalec, orodje za reševanje sistemov linearnih enačb.
Matrični množilec, izračun produkta ali drugega izraza z dvema matrikama.
Žive sledi (Tracés animés), izris animiranih krivulj in ploskev.
OEF ulomki, zbirka vaj o ulomkih.
Mnogožarek (Polyray), izris implicitno podanih ploskev s tehniko ray tracing.
Izbira premice, prepoznavanje enačbe in grafa premice v ravnini.
Izris zaporedja, grafični prikaz členov zaporedja.
Seštevki na slikah, naloge oz. uganke z razporejanjem števil na ustrezna mesta v sliki.
Baze, iskanje baz za različne vektorske podprostore.
Animirana zaporedja, animiran izris funkcijskega zaporedja ali vrste.
OEF pravokotna razdalja, zbirka vaj o razdaljah in pravokotnih projekcijah.
Dopolnjevanje enačb, z danimi vrednostmi sestavite pravilno enačbo.
Linearni strel, določanje slike točke glede na linearno transformacijo.
OEF definicija vektorskega prostora, zbirka vaj iz definicije vektorskega prostora.
OEF vektorski podprostori, zbirka vaj o vektorskih podprostorih.
OEF diagonalizacija, zbirka vaj iz diagonalizacije matrik.
PermGroup, računanje v permutacijskih grupah s programsko opremo GAP: simetrične, alternirajoče, tranzitivne, primitivne in druge grupe.
Afine enačbe, vaja iz zapisovanja različnih oblik enačbe premice in ravnine.
OEF vektorji 3D, zbirka vaj o geometrijskih vektorjih v trirazsežnem prostoru.
OEF evro, zbirka vaj iz računanja z evri.
OEF permutacije, zbirka vaj iz računanja s permutacijami.
OEF kartezična premica 2D, zbirka vaj o premicah v ravnini.
OEF vektorji 2D, zbirka vaj o geometrijskih vektorjih v dvorazsežnem prostoru.
OEF Matematični simboli, vaje za utrjevanje uporabe matematičnih simbolov in grške abecede.
Parmsys, analiza linearnega sistema s parametrom s pomočjo Gaussove eliminacije.
OEF Matrika linearne preslikave, zbirka vaj o matriki linearne preslikave.
OEF Uvod v grupe, zbirka enostavnih vaj o grupah.
Preslikave, vaja o definicije preslikave in njenih lastnosti (injektivnost, surjektivnost).
Podmnožice grafično, prepoznajte diagram podmnožice in ustrezno enačbo.
Odvod (kviz), osnovna vprašanja v zvezi z odvodi.
OEF ura, zbirka vaj iz prepoznavanja ure.